Làm sao tiết kiệm mực in ở máy in CANON ?

Làm sao tiết kiệm mực in ở máy in CANON ?

Trong in ấn, người ta thường khuyên rằng hãy chọn một chiếc máy in tiết kiệm mực, bởi vì chi phí mực in trong suốt vòng đời sử dụng thậm chí cao hơn chi phí mua 1 chiếc máy...